• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 

แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน อำเภอผักไห่ อำเภอภาชี อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอวังน้อย อำเภอเสนา อำเภอบางซ้าย อำเภออุทัย อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก มีจำนวน 209 ตำบล 1,459 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 31 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 121 แห่ง

 

Ayuttaya Map


พื้นที่โครงการ

 
 
 

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดประกอบด้วย 16 อําเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน อำเภอผักไห่ อำเภอภาชี อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอวังน้อย อำเภอเสนา อำเภอบางซ้าย อำเภออุทัย อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อำเภอดอนพุด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองแซง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 
 

Social media

 
 
             

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

อาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 035-336-543

โทรสาร  035-336-615

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 02-201-8328 และ 02-201-8339

บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

22 ซอยลาดปลาเค้า 36 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 02-907-5951

โทรสาร 02-940-3095